Free Search Engine Submission and article marketing by Freeaddurl

Tänker döva i ord?

Tidskrift: Illustrerad Vetenskap
Årgång: 1994
Nummer: 6

Tänker döva människor i bilder och symboler? Eller formar de sina tankar i ord? Och använder döva ord i sina drömmar?

Människor, som fötts döva, lär sig sällan att tala. Därför har döva länge fått kämpa mot fördommen att man inte kan tänka om man inte har ett talspråk. Men döva klarar sig fint utan ord. De tänker i bilder, symboler och teckenspråk. De flesta döva är visuellt inställda och använder ögonen med större uppmärksamhet än flertalet hörande. Det smittar av sig på deras tankar.
Teckenspråk är de dövas modersmål och allt kan uttryckas med tecken. För en som fötts döv kan det talade språket aldrig bli annat än ett besvärligt främmande språk. Men efter hand som en döv lär sig delar av det talade språket kan orden härifrån naturligtvis ingå i hans eller hennes tankar.
Då teckenspråket är så viktigt är det inte underligt att döva primärt drömmer på teckenspråk, men det händer att döva drömmer om talade ord, precis som vi hörande i drömmar kan uppleva saker vi inte själva har erfarenhet av.


Add to Technorati FavoritesScience Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Får Hondjur orgasm?

Tidskrift: Illustrerad Vetenskap
Årgång: 1994
Nummer: 6

Om djurhonor får orgasm, vilken funktion har den då? Parar de sig bara för att de njuter av det eller bara för att säkra släktets fortbestånd?

Honorna hos en del apor och hos bruna råttor upplever ett orgasmliknande tillstånd under parning. Forskarna har mätt sammandragningar i slidan hos djuren under orgasmen. Det är samma typ av sammandragningar som kvinnor har. Däremot är det omöjligt att veta vad djuren känner under orgasmen. Forskarna kan bara konstatera att djuren på flera punkter uppför sig som kvinnor. Men det är inte därmed säkert att de upplever någon njutning. Orgasmens pumpande rörelser är kanske bara ett sätt att hjälpa sperman upp i livmodern.
Forskarna har dock sett svartsjuka makakapor avbryta andra apor under parningen just vid tidpunkten för orgasmen. Det tyder på att aporna har känslomässig glädje av sex.

Add to Technorati FavoritesScience Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Varför uppstår likstelhet

Tidskrift: Illustrerad Vetenskap
Årgång: 1997
Nummer: 13

Kroppen blir ju stel, när vi dör. Hur kommer det sig, och hur snabbt inträder likstelheten?

Likstelhet orsakas av en kemisk process. När döden inträder, fortsätter den kemiska aktiviteten i kroppens muskler en tid. Eftersom kroppen inte tillförs syre, anhopas emellertid mjölksyra i musklerna och de blir sura - precis som muskler som utsätts för hård fysisk ansträngning.
Också musklernas proteiner har inflytande på likstelheten. De klumpar nämligen ihop sig och gör musklerna stela. Stelheten upphör, när proteinerna bryts ned.
Likstelheten inträder 2-5 timmar efter att personen dött, och är fullt utvecklad efter tio timmar. Den kan emellertid inträffa efter några minuter, om den döde hade feber, eller om termeraturen i omgivningen är hög. Barn blir generellt tidigt stela efter döden.


Add to Technorati FavoritesScience Blogs - BlogCatalog Blog Directory