Free Search Engine Submission and article marketing by Freeaddurl

Tänker döva i ord?

Tidskrift: Illustrerad Vetenskap
Årgång: 1994
Nummer: 6

Tänker döva människor i bilder och symboler? Eller formar de sina tankar i ord? Och använder döva ord i sina drömmar?

Människor, som fötts döva, lär sig sällan att tala. Därför har döva länge fått kämpa mot fördommen att man inte kan tänka om man inte har ett talspråk. Men döva klarar sig fint utan ord. De tänker i bilder, symboler och teckenspråk. De flesta döva är visuellt inställda och använder ögonen med större uppmärksamhet än flertalet hörande. Det smittar av sig på deras tankar.
Teckenspråk är de dövas modersmål och allt kan uttryckas med tecken. För en som fötts döv kan det talade språket aldrig bli annat än ett besvärligt främmande språk. Men efter hand som en döv lär sig delar av det talade språket kan orden härifrån naturligtvis ingå i hans eller hennes tankar.
Då teckenspråket är så viktigt är det inte underligt att döva primärt drömmer på teckenspråk, men det händer att döva drömmer om talade ord, precis som vi hörande i drömmar kan uppleva saker vi inte själva har erfarenhet av.


Add to Technorati FavoritesScience Blogs - BlogCatalog Blog Directory

1 kommentarer:

Maria sa...

Vad hörande frågar konstigt. Det är nog ingen hörande svenska som skulle fråga tänker britter på engelska.

Skicka en kommentar